Framtidens skola
Skolstadens koncept handlar om att få ut det bästa av två världar, den stora skolans stordriftsfördelar kombinerat med den lilla skolans intimitet och känsla av tillhörighet.
- Vårat campus ska sjuda av aktivitet, säger gymnasiechef Björn von Wachenfeldt.
Skolstaden är ett resultat av sammanslagningen av Helsingborgs mest anrika skolor. Petri; det gamla vårdgymnasiet, Olympiaskolan, som tidigare varit flickläroverk, Nicolaiskolan; före detta gossläroverk och Tycho Braheskolan, med ett förflutet som tekniskt gymnasium har blivit till ett.
- Vi ser oss i första hand som en studieförberedande skola men erbjuder också utbildningar inom omvårdnad samt frisörprogrammet. Det vi strävar efter är att eleven ska var antagningsbar eller anställningsbar när han eller hon avslutar sina studier hos oss, säger Björn von Wachenfeldt.

Med de fyra skolorna sammanslagna till en blir Skolstaden Sveriges största gymnasieskola med över tretusen elever. Skolans storlek avspeglas även i dess utbud.
- Vi har sju nationella program, tre specialutformade samt det individuella programmet för de elever som inte riktigt hittat sin plats än. Dessutom har vi en mängd olika profiler och inriktningar och över åttio valbara kurser.
Det omfattande utbudet ger eleverna stora möjligheter att skräddarsy sin gymnasieutbildning, vilket är unikt för Skolstaden.

En färsk undersökning från Skolverket visar att kommunala skolor i genomsnitt har 78 % behöriga lärare. För de fristående gymnasieskolorna är siffran mycket lägre. Skolstaden ligger mycket högt och har över 97 % lärarbehörighet.
- Vår strävan är inte bara att ha behöriga lärarna utan även de bästa och mest uppdaterade. Därför har vi vad vi kallar kunskapscentra inom de olika ämnesområdena där vi bedriver forskning och har täta samarbeten med universitet och högskolor. På så sätt ligger våra lärare alltid i framkant inom sina ämnen.
Ett annat unikt samarbete är det mellan Skolstaden och näringslivet. Tillsammans med Skolstadens personal får representanter från näringslivet vara med och forma vissa utbildningar för att göra dem relevanta för arbetslivet.
- Vårt täta samarbete med lokala företag innebär också att våra elever inom ett nytt specialutformat program får möjlighet till traineeplatser. De får då göra allt från att packa kartonger till att sitta med vid marknads- och styrelsemöten, vilket ger dem en unik inblick i hur verksamheten fungerar.

Björn är noga med att påpeka att Skolstaden inte vill vara en skola där man går på lektionerna och sedan sticker hem så fort man får tillfälle.
- Skolan ska vara kul att vara i, även utanför lektionstid. Därför har vi dragit igång Campus Skolstaden där vi har caféer, bibliotek, anordnar konserter, idrottstävlingar och massor av aktiviteter. Skolans resurser ska komma eleverna till godo en mycket större del av dagen. Det är en del i vår vision att bli Sveriges bästa gymnasieskola.


Skolstaden

Bransch:
Utbildning

Telefon: 042-4442290
Fax: 042-104212


Email:
bjorn.vonwachenfeldt@helsingborg.se

Hemsida:
www.helsingborg.se/skolstaden

Adress:
Skolstaden
Östra Vallgatan
25109 Helsingborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN